Centrá podpory Prešov, Bardejov

centrá na pomoc odídencom z Ukrajiny

Hneď od druhého dňa, kedy vypukol vojnový konflikt na Ukrajine (25. február) bola Gréckokatolícka charita Prešov nápomocná pri slovensko-ukrajinských hraniciach v obci Ubľa, kde pomáhala prichádzajúcim utečencom. GKCH Prešov v júli rozšírila služby na pomoc odídencom z Ukrajiny otvorením Centra podpory Prešov, ktoré sídli na Sabinovskej ulici č. 1. Odídencom v rámci centra poskytuje sociálnu pomoc, administratívnu podporu, vzdelávanie, voľnočasové aktivity, humanitárnu pomoc a sprevádzanie. Odborný tím pracovníkov v spolupráci s dobrovoľníkmi GKCH pomáha najmä tým odídencom z Ukrajiny, ktorí našli svoje dočasné útočište v Prešove a jeho blízkom okolí. Od 1. novembra 2022 GKCH Prešov otvorila druhé centrum na pomoc odídencom, konkrétne v meste Bardejov.

Vo svojom voľnom čase môžu prísť odídenci do centra vzdelávať sa, učiť sa slovenský jazyk, ale aj tráviť čas tvorivo pri vyrábaní rôznych výrobkov. Aj vďaka týmto aktivitám sa môžu odídenci lepšie integrovať medzi slovenských spoluobčanov.