CD „Ježišu, dôverujeme ti“ – dievčenský zbor Faustínky

Vypočujte si spevácke výkony prijímateliek a zamestnankýň z Domu sv. Faustíny vo Svidníku. Výnimočné hlasy sa spojili do krásnych piesní.
Hudobno-slovné CD v rusínskom jazyku prijímateľky Domu sv. Faustíny venovali blahoslavenému P. P. Gojdičovi, zakladateľovi Gréckokatolíckej charity Prešov. CD bolo uvedené do života pri príležitosti celoslovenskej iniciatívy Národný týždeň charity v roku 2019

Popis

Vypočujte si spevácke výkony prijímateliek a zamestnankýň z Domu sv. Faustíny vo Svidníku. Výnimočné hlasy sa spojili do krásnych piesní.
Hudobno-slovné CD v rusínskom jazyku prijímateľky Domu sv. Faustíny venovali blahoslavenému P. P. Gojdičovi, zakladateľovi Gréckokatolíckej charity Prešov. CD bolo uvedené do života pri príležitosti celoslovenskej iniciatívy Národný týždeň charity v roku 2019