Kontakt

Gréckokatolícka charita Prešov

Hlavná 2
080 01 Prešov

IČO: 35514388
DIČ: 2020547452

Bankové spojenie
Číslo účtu (IBAN): SK17 0200 0000 0046 5312 4658
vedenom v VÚB a.s.

Právna forma: Účelové zariadenie cirkví a náboženskej spoločnosti

Tel.: 0909 250 625

Kontaktný formulár