Dom sv. Anny Stará Ľubovňa
Dom sv. Faustíny Svidník
Dom sv. Júdu Tadeáša Humenné
Domov nádeje Prešov
Centrá podpory Prešov, Bardejov
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Prešov
Soc. služby krízovej intervencie, Prešov
Dom sv. Panteleimona (ADOS Snina, Sociálne centrum Snina)
Dobrovoľníctvo a farské charity

Za Vašu podporu by sme sa Vám radi poďakovali formou originálnych darčekov, ktoré s láskou vytvorili klienti a prijímatelia uvedených sociálnych služieb, ako aj dobrovoľníci GKCH Prešov.

Váš finančný dar bude použitý v prospech chudobných, odídencov, chorých, zdravotne znevýhodnených, ľudí na okraji spoločnosti, bez domova, závislých a núdznych, ktorým pomáhame prostredníctvom našich služieb a zariadení. Spoločne tak môžeme zlepšovať životné podmienky tým, ktorí si sami pomôcť nevedia alebo nemôžu.

Referencie