Všeobecné informácie o darcovskom programe

Úvodné informácie o darcovskom programe „Pomoc núdznym GKCH Prešov 2024“

 • Darcovský program „Pomoc núdznym GKCH Prešov 2024“ je verejnou zbierkou oficiálne registrovanou cez Ministerstvo vnútra SR pod registrovaným číslom 000-2023-046622.
 • Tí, ktorí sa rozhodnú zapojiť do darcovského programu GKCH Prešov a podporia nás vybranou čiastkou, budú mať možnosť vybrať si odmenu v podobe originálneho darčeka.
 • Darcovský program vznikol na podnet zamestnancov Gréckokatolíckej charity Prešov. Aktuálne v 5 zariadeniach prešovskej gréckokatolíckej charity pracujeme s prijímateľmi sociálnych služieb v rámci rozvoja pracovných zručností na kreatívnych výrobkoch. Za posledné obdobie na výrobkoch začali pracovať aj dobrovoľníci GKCH Prešov.
 • Kreatívnou činnosťou získavajú klienti a prijímatelia sociálnych služieb sebavedomie, možnosť sebarealizácie, zmysel všedných dní a najmä radosť z pomáhania iným, napriek ich ťažkostiam a podlomenému zdraviu.
 • Váš finančný dar bude použitý v prospech chudobných, odídencov, chorých, zdravotne znevýhodnených, ľudí na okraji spoločnosti, bez domova, závislých a núdznych, ktorým pomáhame prostredníctvom našich služieb a zariadení. Spoločne tak môžeme zlepšovať životné podmienky tým, ktorí si sami pomôcť nevedia alebo nemôžu.
 • Každý produkt je ručne vyrobený a jedinečný. Pri výrobe darčekov klientom a prijímateľom asistujú odborní zamestnanci GKCH Prešov.

Podmienky podpory a získania darčekov (odmien)

 • Za zvolený finančný dar má darca možnosť vybrať si 1 z predvolených darčekov.
 • Fotografie darčekov sú len ilustračné. Odoslaný darček sa môže líšiť napr. farbou alebo tvarom.
 • Doba dodania jednotlivých darčekov je max. 2 týždne (14 dní). Produkty posielame Slovenskú poštu.
 • Ak by ste chceli podporiť GKCH Prešov bez získania symbolickej odmeny (darčeka), využite možnosť ľubovoľného príspevku.
 • V prípade akýchkoľvek otázok vyplňte náš kontaktný formulár.

 

Registrácia verejnej zbierky:

Darcovský program na pomoc núdznym Gréckokatolíckej charity Prešov (GKCH Prešov) je realizovaný formou verejnej zbierky s názvom „Pomoc núdznym GKCH Prešov 2024“. Podľa § 5 ods. 3 zákona o zbierkach je „Pomoc núdznym GKCH Prešov 2024“ oficiálne registrovanou verejnou zbierkou Gréckokatolíckej charity Prešov pod registrovaným číslom 000-2023-046622.