Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Prešov

ošetrovateľská starostlivosť o pacientov v domácom prostredí

Domácu ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečujú sestry ADOS v spolupráci s ambulantnými lekármi, špecialistami, pacientom a jeho rodinou. Prioritou starostlivosti je vykonávať činnosti podporujúce zdravie alebo prispievajúce k uzdraveniu či pokojnej smrti v prirodzenom sociálnom prostredí. Spolupráca s rodinou pacienta a vytvorenie vhodných podmienok v domácom prostredí sú nevyhnutné pre splnenie podmienok poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti. Čoraz viac ľudí potrebuje domácu ošetrovateľskú starostlivosť. Ide najmä o chronicky chorých či bezvládnych, pacientov s onkologickými diagnózami, seniorov, ale aj mladších. V súčasnosti túto ambulantnú službu poskytujeme v meste Prešov a Snina.