Dom sv. Júdu Tadeáša – Humenné

sociálne služby pre zdravotne znevýhodnených ľudí

Dom sv. Júdu Tadeáša ponúka ambulantné sociálne služby počas pracovných dní. Odborný tím zamestnancov vytvára harmonické a domáce prostredie. Prijímatelia majú možnosť sa v zariadení socializovať, nadväzovať priateľstvá a rozvíjať svoje zručnosti. Cieľom zariadenia je napĺňanie individuálnych potrieb prijímateľov a ich vedenie k sebestačnosti a samostatnosti. Popri dennom stacionári pre dospelých zdravotne znevýhodnených sa nám v januári 2021 podarilo otvoriť aj domov sociálnych služieb.

Dom sv. Júdu Tadeáša zdieľa priestory so Sociálnym centrom Humenné, ktoré poskytuje špecializované sociálne poradenstvo rodiny a jednotlivcov v núdzi už od roku 2008.

Prijímatelia, ktorí prichádzajú do charitného zariadenia v Humennom pracujú napríklad aj na závesných drevených dekoráciách do bytov a domov. Najčastejšie sú to srdiečka rôznych motívov, ktoré môžu zdobiť stenu alebo dvere. Ako milý darček pre blízkych alebo pre potešenie seba samých môže slúžiť aj ozdobná sviečka s ornamentmi.