Dom sv. Panteleimona (ADOS Snina, Sociálne centrum Snina)

Gréckokatolícka charita Prešov začala v nových priestoroch Domu sv. Panteleimona počas roka 2022 poskytovať v Snine ošetrovateľskú starostlivosť chorým v domácnostiach cez ADOS (Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti) Charitas a špecializované sociálne poradenstvo prostredníctvom Sociálneho centra Snina.

V meste Snina GKCH Prešov pôsobí už od roku 2001. Služba ADOS Charitas bola vôbec prvou službou na území mesta a dekanátu Snina. Aktuálne v rámci ADOS Snina pracujú 2 sestry, ktoré denne navštívia spolu 20 a viac pacientov v ich domácnostiach.

K 1. aprílu 2022 sa vytvorili v meste Snina vhodné podmienky aj pre službu špecializovaného sociálneho poradenstva, kedy svoje fungovanie začalo Sociálne centrum Snina (SC Snina). SC Snina pomáha rôznym skupinám – závislým, ľuďom bez domova, seniorom, zdravotne znevýhodneným, rodinám a jednotlivcom v núdzi, osamelým matkám s deťmi, čiastočne aj odídencom z Ukrajiny. Pomoc sociálneho poradcu v rámci sociálneho centra je poskytovaná formou osobného rozhovoru a hľadania východísk z danej neľahkej situácie, sprostredkovania odbornej pomoci, ale aj tej materiálnej a potravinovej, a to v meste Snina a v jej okolí.