Domov NÁDEJE Prešov

zariadenie pre závislých mužov

Pobytovú službu poskytujeme od roku 2001 s viacerými zmenami registrácie. Našou snahou je prinavrátiť plnohodnotný život v abstinencii pre mužov závislých od drog, alkoholu alebo iných nelátkových závislostí. Klienti prichádzajú k nám na základe ich dobrovoľného rozhodnutia, po zvládnutí liečby a odporúčaní lekára. Proces resocializácie je rozdelený do piatich fáz. Jeho dĺžka trvania závisí od individuálneho napredovania klienta. Program je nastavený tak, aby si klienti opätovne osvojili pracovné zručnosti, samostatné a zodpovedné rozhodovanie a osobne napredovali. Rovnako vytvárame podmienky na možnosti štúdia.

Pri Domove nádeje sú zriadené 3 pracoviská nácviku pracovných zručností, ktoré slúžia aj širšej verejnosti: autoumyváreň, pneuservis a drobný servis áut, práčovňa. Nácvik pracovných zručností predstavuje osvojenie pracovných návykov a zručností klienta pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením zamestnanca.

Klub Kahan, klub alkoholikov hľadajúcich abstinenciu, funguje pri Domove nádeje od roku 2003. Ide o podporný klub pre abstinujúcich od návykových látok a rodinných príslušníkov, ktorí potrebujú porozumieť problému závislosti a spoluzávislosti. Členom klubu ponúka emočnú podporu v ťažkostiach, racionálne konzultácie problémov a šíri myšlienky abstinentského spôsobu života.