Dobrovoľníctvo a farské charity

Farská charita je verejné združenie dobrovoľníkov, ktoré slúži blížnym vo farnosti v duchu evanjelia. Jej poslaním je oživiť cit pre úctu k životu, stávať sa poslankyňou pravdy a svetla, skvalitniť prežívanie všetkých obyvateľov obce, farnosti a predchádzať krízovým či kritickým životným situáciám zameraním sa na prevenciu novodobej chudoby. Farské charity sa svojimi aktivitami zameriavajú na zveľadenie životného prostredia, povznesenie spoločenského života, skrášlenie sakrálneho prostredia a duchovné aktivity, ako aj o rozvoj solidarity s núdznymi. Prvá farská charita v Prešovskej archieparchii bola založená v roku 2018 (Farská charita Okružná), počet aktuálnych farských charít sa rozšíril už na 15.

Dobrovoľnícku činnosť ako doplnkovú službu GKCH Prešov vykonáva dobrovoľník na základe svojho slobodného rozhodnutia, bez nároku na odmenu, založenú na jeho schopnostiach, zručnostiach a vedomostiach. Je to možnosť ako venovať svoj čas, schopnosti a nadanie iným, ale aj cesta sebarealizácie, sebarozvoja a získavania kompetencií. V rámci Centra GKCH Prešov pracujeme individuálne s príležitostnými alebo pravidelnými dobrovoľníkmi. Tí sú nápomocní najmä pri realizovaní materiálnych zbierok alebo v rámci propagačnej činnosti.