O nás

Gréckokatolícka charita Prešov Darcovský program Gréckokatolícka Charita PrešovSme účelovým zariadením gréckokatolíckej cirkvi pôsobiacej na území Prešovskej archieparchie od roku 1991, kedy sme znovuobnovili svoju činnosť. Prostredníctvom sociálnych, zdravotníckych, vzdelávacích a doplnkových služieb podávame pomocnú ruku ľuďom v núdzi, aby každý mohol žiť, poznať svoju dôstojnosť, hodnotu a poslanie bez ohľadu na rasu, pohlavie, vek, národnosť, náboženstvo, politické a iné zmýšľanie. Spolu s ďalšími 9 arci/-diecéznymi charitami sme členmi konfederácie Slovenská katolícka charita. Naším zriaďovateľom je Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov. Našou cieľovou skupinu sú: ľudia bez domova žijúci na okraji spoločnosti, jednotlivci a rodiny v ťažkej životnej situácii, osoby závislé od návykových látok, chorí v domácnostiach, seniori, deti, mladí ľudia a dospelí so zdravotným znevýhodnením, duševne chorí, ľudia postihnutí živelnými pohromami, obete obchodovania s ľuďmi, utečenci a migranti. Gréckokatolícka charita Prešov už tri desaťročia neúnavne slúži núdznym na území Prešovskej archieparchie. V súčasnosti poskytujeme 28 evidovaných služieb v rámci 6 miest Prešovského samosprávneho kraja (Bardejov, Humenné, Prešov, Snina, Stará Ľubovňa, Svidník). Ročne pomôžeme viac ako 2 000 klientom sociálnych a zdravotníckych služieb. V službách prešovskej charity pracuje vyše 100 zamestnancov, ktorým sú nápomocní dobrovoľníci rôznych vekových skupín, desiatky aj v rámci 15 farských charít v Prešovskej archieparchii.
Dom sv. Anny Stará Ľubovňa
Dom sv. Faustíny Svidník
Dom sv. Júdu Tadeáša Humenné
Domov nádeje Prešov
Centrá podpory Prešov, Bardejov
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Prešov
Soc. služby krízovej intervencie, Prešov
Dom sv. Panteleimona (ADOS Snina, Sociálne centrum Snina)
Dobrovoľníctvo a farské charity