Dom sv. Anny – Stará Ľubovňa

kombinované služby pre deti a mladých so zdravotným znevýhodnením

Zariadenie s kombinovanými službami, ktoré zastrešuje sociálne, zdravotnícke a doplnkové služby. Dom sv. Anny vznikol v roku 1999 na podnet rodičov znevýhodnených detí. Cieľom zariadenia je poskytnúť odborné služby deťom a mladým so zdravotným znevýhodnením a ich rodinám. Našou snahou je zvyšovať nezávislosť znevýhodnených a integrovať prijímateľov do majoritnej spoločnosti. Rovnako sa venujeme rozvoju kognitívnych a psychosomatických zručností u prijímateľov. V priestoroch zariadenia sídli Špeciálna základná škola sv. Anny, vďaka ktorej prepájame sociálnu rehabilitáciu a rozvoj pracovných zručností s edukačným procesom. Prijímatelia s kombinovaným postihnutím si vyžadujú komplexnú špeciálnu starostlivosť, ktorú sa snažíme vytvárať ambulantnou aj terénnou formou.

Mladí dospelí z Domu sv. Anny sa venujú tvorivej činnosti pod dohľadom a zároveň v spolupráci s odborným zamestnancom zariadenia. Krásne drevené výrobky rôznych farieb a motívov ako stojany na perá, svietniky, ba dokonca aj rozprávkové stojany na kľúče sú celé ručne vyrábané v ich dielni. Zamestnankyňa zodpovedná za rozvoj pracovných zručností spracováva drevo a následne ho spolu s prijímateľmi skrášľujú do podoby originálnej praktickej dekorácie do každého príbytku. Za zmienku určite stoja tiež ručne šité plyšové hračky, niektoré vhodné aj ako tulítko pre detičky.